Το τεκμήριο του μήνα

   Οι Ρωμιοί Έλληνες υπήκοοι, που ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη, ύστερα από τη μονομερή καταγγελία της ….. απελάθηκαν από το τουρκικό κράτος ως επιβλαβείς και ανεπιθύμητοι. Το γεγονός αυτό προκάλεσε τη συρρίκνωση του ελληνισμού της Πόλης και οδήγησε πολλούς Ρωμιούς με τούρκικη υπηκοότητα να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες. Αυτό το ταξιδιωτικό έγγραφο χορηγήθηκε από το ελληνικό κράτος σε Ρωμιό της Κωνσταντινούπολης, με τούρκικη υπηκοότητα, που εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη και έπρεπε να μεταβεί σε χώρα της Ευρώπης. 

© 2020. All Rights Reserved | Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού Κατασκευή | Ιστοσελίδων Θεσσαλονίκη SmartWebDesign