Το τεκμήριο του μήνα

Καλαμαριά 1945- 1950. Απεικονίζεται η περιοχή κοντά στο πρώην νοσοκομείο «Παναγιά», στην Κρήνη Καλαμαριάς.

ΙΑΠΕ, Φωτογραφικό αρχείο, συλλογή Ιωάννας Πασσαλίδου

© 2020. All Rights Reserved | Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού Κατασκευή | Ιστοσελίδων Θεσσαλονίκη SmartWebDesign