Δραστηριότητες

  Η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του ΙΑΠΕ, υλοποιείται από το επιστημονικό προσωπικό του φορέα και αποσκοπεί στη συγκέντρωση αρχειακού και φωτογραφικού υλικού καθώς και στην καταγραφή των προσωπικών βιωμάτων των Ελλήνων προσφύγων.                                                 Τα ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούνται από το ΙΑΠΕ αφορούν:

 • Τους Ανταλλάξιμους Έλληνες πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο και την Ανατολική Θράκη.
 • Τον Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου.
 • Τους Παλιννοστούντες πρόσφυγες από Χώρες της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
 • Τους πρόσφυγες δεύτερης γενιάς που εγκαταστάθηκαν στην Καλαμαριά και άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης.
 • Επίβλεψη πρακτικής άσκησης

 Το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού έχει συνεργαστεί σε προγράμματα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Κέντρα και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ και ΙΕΚ). Στο φορέα μας οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με πρωτογενείς πηγές της ιστορίας και να τις επεξεργαστούν ερευνητικά υπό την επίβλεψη του προσωπικού. Στο ΙΑΠΕ έχουν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση φοιτητές από τις παρακάτω σχολές.

 • Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιου Πανεπιστημίου.
 • Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 • Τμήμα Σλαβικών, Βαλκανικών και Ανατολικών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
 • Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
 • Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 • Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου.
 • Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «Κ.Ε.Κ. ΔΙΑΥΛΟΣ».
 • Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΙΕΚ Θέρμης» (Πρόγραμμα Κατάρτισης Γραμματείας Διεύθυνσης).

 Το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού οργανώνει προγράμματα εθελοντικής εργασίας και προσκαλεί σε συμμετοχή φοιτητές και απόφοιτους των εξής πανεπιστημιακών τμημάτων:
Ιστορίας – Αρχαιολογίας – Κοινωνικής Ανθρωπολογίας – Εθνολογίας
Φιλολογίας
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Δημοσιογραφίας
Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Αρχειονομίας
Τ.Ε.Ι. Βιβλιοθηκονομίας και Αρχειονομίας

 Μετά από συνεννόηση, με βάση τα ενδιαφέροντα και το διαθέσιμο χρόνο του εθελοντή, οργανώνεται το πρόγραμμα απασχόλησης και οι τομείς στους οποίους θα απασχοληθεί. Ενδεικτικά αναφέρονται:
 Προφορική Ιστορία: συλλογή συνεντεύξεων, απομαγνητοφωνήσεις και αποδελτιώσεις προφορικών μαρτυριών.
 Έγγραφα και φωτογραφίες ιδιωτικών συλλογών και δημόσιων φορέων: έρευνα, συλλογή, τεκμηρίωση και αποδελτίωση.
Περιοδικός Τύπος: Έρευνα και αποδελτίωση σε εφημερίδες.  Αρχειοθέτηση και ταξινόμηση αρχειακού υλικού. Εισαγωγή σε ηλεκτρονική διαδικτυακή βάση δεδομένων.
 Βιβλιοθήκη: Έρευνα για τον εμπλουτισμό της και ταξινόμηση βιβλίων. Συμμετοχή στη διοργάνωση εκδηλώσεων, γραμματειακή υποστήριξη. Προβολή του ΙΑΠΕ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ΙΑΠΕ αναγνωρίζοντας την αξία του εθελοντισμού και επιδιώκοντας συνεχώς να ανατροφοδοτεί τη σχέση του με τη σύγχρονη κοινωνία είναι ανοιχτό σε εθελοντές που επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε αυτό. Μέχρι σήμερα έχει απασχοληθεί στο Αρχείο πλήθος εθελοντών, οι οποίοι δίπλα στο μόνιμο ή έκτακτο προσωπικό, παρήγαγαν έργο με εντυπωσιακά αποτελέσματα τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Αποδεικνύεται, έτσι, ότι με την κατάλληλη καθοδήγηση και με εφόδια το προσωπικό μεράκι, τον ενθουσιασμό, τις ιδιαίτερες γνώσεις και ατομικές δεξιότητες, οι εθελοντές μπορούν να αναδειχθούν σε υπολογίσιμη δύναμη για ένα φορέα. Αλλά και οι ίδιοι οι εθελοντές, μπορούν να ωφεληθούν πολλαπλά (εμπλουτισμός βιογραφικού, απόκτηση γνώσεων και εμπειρίας, αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου, σύσφιγξη διαπροσωπικών σχέσεων). Οι εθελοντές έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίζουν το ΙΑΠΕ σε σταθερή βάση ή για ορισμένο χρονικό διάστημα. Να εργάζονται στο χώρο του Αρχείου, στο σπίτι τους ή στους χώρους όπου πραγματοποιείται η έρευνα. Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης είναι οι 150 ώρες.

 Με σκοπό την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και κινητοποίηση των μαθητών πάνω σε θέματα που αφορούν την ιστορία αλλά και την καθημερινή ζωή των Ελλήνων προσφύγων,  το ΙΑΠΕ διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μέσα από εναλλακτικούς τρόπους μάθησης όπως τις αφηγήσεις, το θεατρικό παιχνίδι, τη ζωγραφική οι μαθητές έρχονται σε επαφή και εξοικειώνονται με τα ιστορικά γεγονότα.

 Πολλές φορές τα ιστορικά γεγονότα αποτελούν έμπνευση καλλιτεχνικής δημιουργίας είτε σε άτομα που βίωσαν τα γεγονότα είτε σε αυτά που τα πληροφορήθηκαν εκ των υστέρων. Άλλωστε το ιστορικό μυθιστόρημα αποτελεί κλάδο της Λογοτεχνίας.

 Στο πλαίσιο αυτό έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα δύο Διαγωνισμοί Διηγήματος και Ποιήματος στους οποίες συμμετείχαν εκατοντάδες άτομα, ακόμη και από Έλληνες του εξωτερικού.

1ος  Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός: «Το Απολυμαντήριο της Καλαμαριάς»

2ος Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός: «Το Μπλόκο της Καλαμαριάς»

© 2020. All Rights Reserved | Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού Κατασκευή | Ιστοσελίδων Θεσσαλονίκη SmartWebDesign