Επικοινωνία

Ώρες Λειτουργίας

Το Ιστορικό Αρχείο και η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτά για το κοινό: 9.00 πμ – 2.00 μμ

Η βιβλιοθήκη δεν διαθέτει δανειστικό τμήμα, λειτουργεί αποκλειστικά ως αναγνωστήριο, ενώ η πρόσβαση στο ψηφιοποιημένο υλικό, για το κοινό και τους ερευνητές, γίνεται σε συνεργασία με το προσωπικό.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας
Διεύθυνση
E-mail