Skip to content

Συλλογές

 Το ΙΑΠΕ βρίσκεται σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης με σκοπό τη δημιουργία και την υποστήριξη αποθετηρίου ψηφιακού περιεχομένου. Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στην ευρύτερη διάδοση του υλικού και στην διευκόλυνση των ερευνητών και του ηλεκτρονικού αναγνωστικού κοινού.

 Η καταχώρηση του υλικού μας στο ψηφιακό αποθετήριο βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέχρι σήμερα έχει καταχωρηθεί ο μεγαλύτερος όγκος των φωτογραφικών συλλογών και των καρτ ποστάλ. Με την ολοκλήρωσή του έργου αυτού το σύνολο του υλικού θα βρίσκεται σε ανοιχτή πρόσβαση καλύπτοντας τις ανάγκες σε πληροφόρηση της ακαδημαϊκής, επιστημονικής και γενικότερα της  ερευνητικής κοινότητας.

ekt.gr

Ψηφιακό Αποθετήριο του ΙΑΠΕ στο Εθνικό Κέντρο τεκμηρίωσης:

Έγγραφα Δημόσιων Αρχείων

Πρόκειται για τεκμήρια που προέρχονται από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς τόσο του ελληνικού κράτους όσο και του εξωτερικού και δημιουργούνται στα πλαίσια της διοικητικής λειτουργίας  αυτών των υπηρεσιών.
Στις 90 Συλλογές Δημόσιων Αρχείων του ΙΑΠΕ περιλαμβάνονται, σε πρωτότυπη μορφή ή σε αντίγραφο:
•    Αρχεία Διοικητικών Υπηρεσιών
•    Αρχεία Εκπαιδευτικά / Σχολικά
•    Αρχεία Διπλωματικών Υπηρεσιών
•    Αρχεία Εκκλησιαστικά

Έγγραφα Ιδιωτικών Συλλογών

Πρόκειται για τεκμήρια που ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές ατόμων, οικογενειών ή συλλόγων και αποτέλεσαν αντικείμενο κυρίως ιδιωτικής τους χρήσης. Τα έγγραφα αυτά αφορούν την ιδιωτική και τη δημόσια  ζωή των Ελλήνων προσφύγων τόσο στον τόπο καταγωγής όσο και στον τόπο εγκατάστασης. Προέρχονται από ιδιωτικές δωρεές προς το Ιστορικό μας Αρχείο ή από προμήθειες του ΙΑΠΕ

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα είδη εγγράφων που ανήκουν στην κατηγορία αυτή και περιλαμβάνονται, σε πρωτότυπη μορφή ή σε αντίγραφο, στις 800 Συλλογές Ιδιωτικών Αρχείων του ΙΑΠΕ: αιτήσεις, δηλώσεις, αποδείξεις, βεβαιώσεις, ληξιαρχικές πράξεις, έγγραφα αγοροπωλησιών, εκκαθάρισης περιουσιών, συμμετοχής σε σωματεία, παραχώρησης δανείου ή οικοπέδου, μισθοδοσίας, έγγραφα επιχειρήσεων, πιστοποιητικά (γάμου, βάπτισης, θανάτου, εργασίας, κ.λπ.), προσφυγικά βιβλιάρια, διαβατήρια, προικοσύμφωνα, διαθήκες, προσωπική, εμπορική ή υπηρεσιακή αλληλογραφία, ημερολόγια, μαθητικά τετράδια, δελτία τροφίμων, λαχεία, εισιτήρια, κουπόνια, ιατρικά έγγραφα, συμβόλαια, τίτλοι ιδιοκτησίας, οθωμανικά έγγραφα, σχέδια και αυτοσχέδιοι χάρτες, καταστατικά, χειρόγραφα, ομιλίες, απομνημονεύματα, ποιήματα, κ.ά.  

Μέχρι σήμερα έχουν εισαχθεί στο ΙΑΠΕ  1.000 συλλογές 10.000 φωτογραφιών. Το υλικό βρίσκεται σε πρωτότυπη μορφή ή σε αντίγραφο και αφορά κυρίως τη ζωή των προσφύγων στους τόπους καταγωγής τους, τη Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή, και την προσφυγική εγκατάσταση.

Το ΙΑΠΕ έχει στην κατοχή του 350 καρτ – ποστάλ με απόψεις πόλεων και χωριών της Μικράς Ασίας, του Πόντου, της Ανατολικής Θράκης και της Μικρασιατικής Εκστρατείας. 

Το αρχείο προφορικών μαρτυριών περιλαμβάνει περίπου 2.500 αφηγήσεις Ελλήνων προσφύγων πρώτης και δεύτερης γενιάς που βίωσαν τον ξεριζωμό από τη γενέτειρά τους. Ως ερευνητικός φορέας θεωρούμε πως οι προφορικές μαρτυρίες αποτελούν μία σημαντική πηγή έρευνας, γιατί μέσω αυτών πληροφορούμαστε τον αντίκτυπο των γεγονότων στις ζωές των ανθρώπων, τα προβλήματα που προέκυψαν και πως ο καθένας από αυτούς τα αντιμετώπισε.

Για να δείτε τους τόπους καταγωγής πατήστε εδώ:

Το αρχείο Τύπου και Δημοσιευμάτων περιλαμβάνει:

α. Παλαιές εφημερίδες (περιόδου 1910-1946)

β. Άρθρα, δημοσιεύματα και αποδελτίωση του ημερήσιου και περιοδικού τύπου. Προέρχονται από έρευνα και επιλογή του ΙΑΠΕ σε εφημερίδες κυρίως των ετών 1918-1938, των ετών 1945-1967 και των ετών 1996-2009 και αφορούν την ιστορία του μικρασιατικού και προσφυγικού ελληνισμού και τις υπόλοιπες θεματικές ενότητες που ενδιαφέρουν το ΙΑΠΕ.

Το Αρχείο Χαρτών περιλαμβάνει 70 χάρτες, κυρίως της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, της Χαρτογραφικής Υπηρεσίας Στρατού, του Γ΄ Σώματος Στρατού, της Εποικιστικής Υπηρεσίας, κ.ά., καθώς και αυτοσχέδιους, χειρόγραφους χάρτες ιδιωτών.

Θέλεις να βοηθήσεις στο έργο μας;

Αν θέλεις να μας βοηθήσεις στη διεκπεραίωση του δύσκολου αλλά σημαντικού έργου της διάσωσης και διαφύλαξης της ιστορικής μνήμης του συνόλου του προσφυγικού ελληνισμού, αλλά και της διάδοσής της στις επόμενες γενιές.

 

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου για λεπτομέρειες

Πληροφορίες 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.