Εθνικό Ίδρυμα Προστασίας Απόρων Παίδων Μακεδονίας «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων

Το Εθνικό Ίδρυμα Προστασίας Απόρων Παίδων Μακεδονίας «Ο Αριστοτέλης» υπήρξε, για περισσότερο από 50 χρόνια, μια κοιτίδα στοργής και περίθαλψης για παιδιά που βρέθηκαν ορφανά ή άπορα στα μεσοπολεμικά και μεταπολεμικά χρόνια. Μέσα από κείμενα και φωτογραφίες ο αναγνώστης μπορεί να πάρει πληροφορίες για τη δράση και τις δραστηριότητες του Ιδρύματος. Στη μεγάλη του διαδρομή από το 1926 έως το 1983, το Ίδρυμα με τις πολλές επωνυμίες, καθιερωμένο όμως στη μνήμη και στην ψυχή των Καλαμαριωτών ως «Αριστοτέλης», ανέδειξε καταξιωμένους στο χώρο τους επαγγελματίες και κυρίως πολίτες χρήσιμους στο κοινωνικό σύνολο.

  • Κυριάκος Χατζηκυριακίδης
  • University Studio Press
  • 960-12-1034-2
  • 2002
  • 143
  • 5,00 €

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

© 2020. All Rights Reserved | Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού Κατασκευή | Ιστοσελίδων Θεσσαλονίκη SmartWebDesign