Το πρώτο ποίημα είναι γραμμένο από τον Σίμο Λιανίδη και δημοσιεύθηκε στο λαογραφικό περιοδικό Ποντιακή Εστία Θεσσαλονίκης