Πίσω στις Ανακοινώσεις
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ

 

Το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς αποτελεί στη Βόρεια Ελλάδα, το μοναδικό δημόσιο φορέα που ασχολείται με την έρευνα, τη διάσωση των ιστορικών τεκμηρίων και τη διάδοση της ιστορίας των προσφύγων. Αντικείμενο της έρευνας αποτελούν: οι πρόσφυγες της Μικρασιατικής Καταστροφής, ο ελληνισμός της Ανατολικής Ρωμυλίας, της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου, οι Ελληνοκύπριοι πρόσφυγες μετά την τουρκική εισβολή και κατοχή το 1974, καθώς και οι Έλληνες ομογενείς.
Το Ι.Α.Π.Ε. αναγνωρίζοντας την αξία του εθελοντισμού και επιδιώκοντας συνεχώς να ανατροφοδοτεί τη σχέση του με τη σύγχρονη κοινωνία είναι ανοιχτό σε εθελοντές που επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε αυτό. Μέχρι σήμερα έχει απασχοληθεί πλήθος εθελοντών, οι οποίοι σε συνεργασία με το μόνιμο ή έκτακτο προσωπικό, παρήγαγαν έργο με εντυπωσιακά αποτελέσματα, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Αποδεικνύεται, έτσι, ότι με την κατάλληλη καθοδήγηση και με εφόδια το προσωπικό μεράκι, τον ενθουσιασμό, τις ειδικές γνώσεις και τις ατομικές δεξιότητες, οι εθελοντές μπορούν να αναδειχθούν σε υπολογίσιμη δύναμη για το φορέα μας.
Αλλά και οι ίδιοι οι εθελοντές, μπορούν να ωφεληθούν πολλαπλά (εμπλουτισμός βιογραφικού, απόκτηση γνώσεων και εμπειρίας, πρακτική άσκηση στο αντικείμενο σπουδών, αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου, σύσφιγξη διαπροσωπικών σχέσεων).
Το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού οργανώνει πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας στην Αρχειονομία – Βιβλιοθηκονομία και προσκαλεί σε συμμετοχή φοιτητές και απόφοιτους των πανεπιστημιακών τμημάτων: 1. Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου, 2. Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, 3. Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Οι εθελοντές θα ασχοληθούν: Α. με την καταλογογράφηση παλαιών και νέων τίτλων του Ι.Α.Π.Ε. με το λογισμικό διαχείρισης KOHA, Β. με την ταξινόμηση και αρχειοθέτηση του δημοτικού αρχείου Καλαμαριάς και άλλων αρχειακών συλλογών.
Η εθελοντική εργασία θα πραγματοποιηθεί υπό την καθοδήγηση της αρχειονόμου του Ι.Α.Π.Ε., κας Αγγελικής Λιπώνη και θα λάβει χώρα σε αίθουσες του Ι.Α.Π.Ε. και σε χώρο του Δήμου Καλαμαριάς. Η ομάδα των εθελοντών θα περιλαμβάνει μέχρι 7 άτομα, για την επιλογή των οποίων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι οι 150 ώρες, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε 3 μήνες. Οι ημέρες και ώρες εργασίας θα είναι πρωινές και θα συζητηθούν κατά την πρώτη συνάντηση της ομάδας εθελοντών. Διάρκεια προγράμματος: 10 Νοεμβρίου 2020 – 10 Ιανουαρίου 2021. Από το Ι.Α.Π.Ε. θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα και συστατική επιστολή.
Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση iape1@otenet.gr και στο τηλέφωνο 2310 432091, τις ώρες 9.00 – 14.00, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Παρακαλούμε δηλώστε ονοματεπώνυμο, ιδιότητα (σχολή φοίτησης ή αποφοίτησης) και τηλέφωνο. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Μέχρι την Τετάρτη 4

Add Your Comment

© 2020. All Rights Reserved | Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού Κατασκευή | Ιστοσελίδων Θεσσαλονίκη SmartWebDesign