Συλλογές Ιδιωτικών Αρχείων

Πρόκειται για τεκμήρια που ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές ατόμων, οικογενειών ή συλλόγων και αποτέλεσαν αντικείμενο κυρίως ιδιωτικής τους χρήσης. Τα έγγραφα αυτά αφορούν την ιδιωτική και την δημόσια  ζωή των Ελλήνων προσφύγων τόσο στον τόπους καταγωγής όσο και στον τόπο εγκατάστασης. Προέρχονται από ιδιωτικές δωρεές προς το Ιστορικό μας Αρχείο ή από προμήθειες του Ι.Α.Π.Ε.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα είδη εγγράφων που ανήκουν στην κατηγορία αυτή και περιλαμβάνονται, σε πρωτότυπη μορφή ή σε αντίγραφο, στις 800 Συλλογές Δημόσιων Αρχείων του Ι.Α.Π.Ε.:

αιτήσεις, δηλώσεις, αποδείξεις, βεβαιώσεις, ληξιαρχικές πράξεις, έγγραφα αγοροπωλησιών, εκκαθάρισης περιουσιών, συμμετοχής σε σωματεία, παραχώρησης δανείου ή οικοπέδου, μισθοδοσίας, έγγραφα επιχειρήσεων, πιστοποιητικά (γάμου, βάπτισης, θανάτου, εργασίας, κ.λ.π.), προσφυγικά βιβλιάρια, διαβατήρια, προικοσύμφωνα, διαθήκες, προσωπική, εμπορική ή υπηρεσιακή αλληλογραφία, ημερολόγια, μαθητικά τετράδια, δελτία τροφίμων, λαχεία, εισιτήρια, κουπόνια, ιατρικά έγγραφα, συμβόλαια, τίτλοι ιδιοκτησίας, οθωμανικά έγγραφα, σχέδια και αυτοσχέδιοι χάρτες, καταστατικά, χειρόγραφα, ομιλίες, απομνημονεύματα, ποιήματα, κ.ά.  

περισσότερα στοιχεία σύντομα