Δραστηριότητες Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

 

Το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού έχει συνεργαστεί σε προγράμματα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Κέντρα και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ και ΙΕΚ). Συνολικά έχουν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στο Ι.Α.Π.Ε. 125 φοιτητές από τις εξής σχολές:

 • Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1996, 1997, 1998, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009)
 • Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Πανεπιστημίου Αιγαίου (2004, 2007, 2008, 2010, 2011)
 • Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιου Πανεπιστημίου (2005)
 • Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2006, 2007, 2009, 2011)
 • Τμήμα Σλαβικών, Βαλκανικών και Ανατολικών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2006, 2007, 2009)
 • Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (2006, 2007, 2011)
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (2009)
 • Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2010, 2011)
 • Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου (2006)
 • Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «Κ.Ε.Κ. ΔΙΑΥΛΟΣ» (Πρόγραμμα Κατάρτισης Μουσειολογίας (2004)
 • Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΙΕΚ Θέρμης» (Πρόγραμμα Κατάρτισης Γραμματείας Διεύθυνσης) (2011)