Δραστηριότητες Εκδόσεις

Μικρασιατική Σπίθα, τεύχος 16

Μικρασιατική Σπίθα, Ετήσια έκδοση της Αδελφότητας Μικρασιατών Νομού Σερρών «Ο Άγιος Πολύκαρπος», τεύχος 16, 2011.

Δημοσίευση της ιστορικού του Ι.Α.Π.Ε. Ελένης Ιωαννίδου: « “Υπέρ των ορφανών προσφυγοπαίδων”. Το Ορφανοτροφείο “Μέλισσα” και η συμβολή του στην περίθαλψη των προσφύγων της Θεσσαλονίκης»

 

Ανάμεσα στο Παρελθόν και το Μέλλον (Between Past and Future)

Πρακτικά του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου Προφορικής Ιστορίας που διοργάνωσε η Διεθνής Ένωση Προφορικής Ιστορίας (International Oral History Association) με θέμα: Ανάμεσα στο Παρελθόν και το Μέλλον (Between Past and Future) - Έκδοση σε DVD - Πράγα 7-11 Ιουλίου 2010

Δημοσίευση της ιστορικού του Ι.Α.Π.Ε. Ελένης Ιωαννίδου σε συνεργασία με την Δρ. Ιστορίας Μαρία Καβάλα: « “…δέκα χρονών παιδί και πήγαινα στη δουλειά…”. Παιδική εργασία των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής στη Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου, μέσα από τη Συλλογή Προφορικών Μαρτυριών του Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού Ελληνισμού».