Δραστηριότητες Συνέδρια

Συνέδριο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης

Συνέδριο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης με θέμα: Μουσεία και Τοπικές Κοινωνίες - Θεσσαλονίκη 2003.

Συμμετοχή της αρχειονόμου του Ι.Α.Π.Ε. Σοφίας Ζαπουνίδου και της ιστορικού του Ι.Α.Π.Ε. Ελένης Ιωαννίδου 

Α΄ Eπιστημονικό Συνέδριο του Συλλόγου Καυκασίων Καλαμαριάς «Ο Προμηθέας»

Α΄ Eπιστημονικό Συνέδριο του Συλλόγου Καυκασίων Καλαμαριάς «Ο Προμηθέας» με θέμα: Η Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού και η διαχρονική εξέλιξη του ζητήματος - 11-13 Μαίου 2007.

Συμμετοχή του Προέδρου του Δ.Σ. του Ι.Α.Π.Ε. Σωτήρη Γεωργιάδη, με ομιλία για τα 13 χρόνια λειτουργίας του Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού Ελληνισμού.

 

Ανάμεσα στο Παρελθόν και το Μέλλον (Between Past and Future)

16ο Διεθνές Συνέδριο Προφορικής Ιστορίας που διοργάνωσε η Διεθνής Ένωση Προφορικής Ιστορίας (International Oral History Association) με θέμα: Ανάμεσα στο Παρελθόν και το Μέλλον (Between Past and Future) - Πράγα 7-11 Ιουλίου 2010.

Συμμετοχή του Ι.Α.Π.Ε. μέσω της ιστορικού Ελένης Ιωαννίδου σε συνεργασία με την Δρ. Ιστορίας Μαρία Καβάλα, με την ανακοίνωση: « “…δέκα χρονών παιδί και πήγαινα στη δουλειά…”. Παιδική εργασία των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής στη Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου, μέσα από τη Συλλογή Προφορικών Μαρτυριών του Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού Ελληνισμού».

 

Νέες προσεγγίσεις στην ελληνική κοινωνία του Μεσοπολέμου (1922-1940)

Συνέδριο του Φόρουμ Κοινωνικής Ιστορίας με θέμα Νέες προσεγγίσεις στην ελληνική κοινωνία του Μεσοπολέμου (1922-1940) – Αθήνα, 14 - 16 Ιανουαρίου 2011.

Συμμετοχή της ιστορικού του Ι.Α.Π.Ε. Ελένης Ιωαννίδου με το άρθρο «“Ω! πόσο οι Αμερικανοί αγαπούν τους ανθρώπους!”. Η αμερικανική βοήθεια για τους πρόσφυγες στη μεσοπολεμική Θεσσαλονίκη».

 

Θεωρητικές αναζητήσεις και εμπειρικές έρευνες

Διεθνές Συνέδριο Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας του Ηλεκτρονικού Δελτίου Οικονομικής Ιστορίας (ΗΔΟΙΣΤΟ) με θέμα: Θεωρητικές αναζητήσεις και εμπειρικές έρευνες – Ρέθυμνο, 11-13 Δεκεμβρίου 2008.

Συμμετοχή του Ι.Α.Π.Ε. μέσω της ιστορικού Ελένης Ιωαννίδου σε συνεργασία με την Δρ. Ιστορίας Μαρία Καβάλα, με την ανακοίνωση: «Αρωγή και αποκατάσταση των προσφύγων στη Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου. Πτυχές της δράσης των μη κρατικών συλλογικών φορέων». Τα πρακτικά του συνεδρίου βρίσκονται υπό δημοσίευση.