Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία. Από την τραγωδία στην εποποιία

Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία. Από την τραγωδία στην εποποιία, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2009

Δημοσίευση της ιστορικού του Ι.Α.Π.Ε. Ελένης Ιωαννίδου: «Η προσφυγική Καλαμαριά».