Ιστορία των Ελλήνων Νεώτερος Ελληνισμός 1910-1940 (τόμος 12)

Ιστορία των Ελλήνων Νεώτερος Ελληνισμός 1910-1940 (τόμος 12), Εκδόσεις Δομή, 2006

Δημοσίευση της ιστορικού του Ι.Α.Π.Ε. Ελένης Ιωαννίδου: «Η εγκατάσταση των προσφύγων στη Βόρεια Ελλάδα».