Συνέδριο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης

Συνέδριο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης με θέμα: Μουσεία και Τοπικές Κοινωνίες - Θεσσαλονίκη 2003.

Συμμετοχή της αρχειονόμου του Ι.Α.Π.Ε. Σοφίας Ζαπουνίδου και της ιστορικού του Ι.Α.Π.Ε. Ελένης Ιωαννίδου