Νέες προσεγγίσεις στην ελληνική κοινωνία του Μεσοπολέμου (1922-1940)

Συνέδριο του Φόρουμ Κοινωνικής Ιστορίας με θέμα Νέες προσεγγίσεις στην ελληνική κοινωνία του Μεσοπολέμου (1922-1940) – Αθήνα, 14 - 16 Ιανουαρίου 2011.

Συμμετοχή της ιστορικού του Ι.Α.Π.Ε. Ελένης Ιωαννίδου με το άρθρο «“Ω! πόσο οι Αμερικανοί αγαπούν τους ανθρώπους!”. Η αμερικανική βοήθεια για τους πρόσφυγες στη μεσοπολεμική Θεσσαλονίκη».