Μνημονικοί τόποι. Αφήγημα και κοινωνικές πρακτικές

Συνέδριο του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Δικτύου Μελέτης των Εμφυλίων Πολέμων με θέμα: Μνημονικοί τόποι. Αφήγημα και κοινωνικές πρακτικές - Βόλος,11-12 Δεκεμβρίου 2004.

Συμμετοχή του Ι.Α.Π.Ε. μέσω της ιστορικού Ελένης Ιωαννίδου σε συνεργασία με τον εξωτερικό συνεργάτη του Ι.Α.Π.Ε. ιστορικό Θεοδόση Τσιρώνη, με την ανακοίνωση: «Μνημονικοί τόποι και μνημεία της προσφυγιάς και της Αντίστασης στην Καλαμαριά».