Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας από την κλασσική αρχαιότητα ως τον 20ο αιώνα: Πολιτική ιστορία και ιστορία του πολιτισμού

Γ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο για τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας που διοργάνωσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με θέμα: Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας από την κλασσική αρχαιότητα ως τον 20ο αιώνα: Πολιτική ιστορία και ιστορία του πολιτισμού – Θεσσαλονίκη 2-4 Δεκεμβρίου 1996.

Συμμετοχή του Προέδρου του Δ.Σ. του Ι.Α.Π.Ε., Ιωάννη Παπατσεχιλίδη, με την ανακοίνωση: «Στόχοι και δραστηριότητες του Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού Ελληνισμού».