Σύλλογος Φίλων Ι.Α.Π.Ε.

Ο Σύλλογος Φ.Ι.Α.Π.Ε. ιδρύθηκε την άνοιξη του 1997 με σκοπό όχι μόνο την ηθική συμπαράσταση αλλά και την υλική ενίσχυση του έργου του Ι.Α.Π.Ε. Βασικός στόχος του συλλόγου είναι η συγκέντρωση και διάσωση τεκμηρίων που συνθέτουν τις ιστορικές μαρτυρίες και τις μνήμες των Ελλήνων που εκδιώχθηκαν βιαίως από τις πατρογονικές τους εστίες.

Στα τεκμήρια αυτά περιλαμβάνονται: αφηγήσεις, προσωπικές μαρτυρίες, τραγούδια, ήθη και έθιμα προσφύγων, βιβλία, μελέτες ή διατριβές που πραγματεύονται το ελληνικό προσφυγικό ζήτημα. Συγκαταλέγονται επίσης έντυπες μαρτυρίες (εφημερίδες, εκδόσεις, συμβόλαια ιδιοκτησίας περιουσιακών στοιχείων που πήραν μαζί τους στη φυγή τους οι πρόσφυγες), φωτογραφικό υλικό καθώς και αντικείμενα τα οποία έχουν σχέση με τον τρόπο ζωής των προσφύγων στις εστίες τους.

Στις δραστηριότητες του Φ.Ι.Α.Π.Ε. εντάσσεται η καταγραφή, η μελέτη καθώς και η, εντός και εκτός της Ελλάδος, προβολή αυτού του υλικού, κατά κύριο λόγο δε η κατοχύρωση της εγκυρότητας των ιστορικών αυτών στοιχείων και η γνωστοποίησή τους και στους ξένους ιστορικούς και άλλους ειδικούς επιστήμονες. Με τη δράση του αυτή ο σύλλογος επιδιώκει να συμβάλει στη διατήρηση της μνήμης των αλησμόνητων πατρίδων του ελληνισμού της Ανατολής και στην ανάδειξη της ιστορικής ταυτότητας των Ελλήνων προσφύγων.

Για την εκπλήρωση των σκοπών του, ο σύλλογος:

 • Επιδιώκει συνεργασία με τοπικούς παράγοντες, εκπαιδευτικούς, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπολιτιστικούς και προσφυγικούς συλλόγους, ώστε να συντελέσουν στη διάσωση και διαφύλαξη των πολύτιμων στοιχείων του πολιτισμού του οποίου οι πρόσφυγες ήσαν δημιουργοί, καθώς και των ιστορικών γεγονότων που συνδέονται με το ξεριζωμό τους.  
 • Διοργανώνει εκδηλώσεις που αποβλέπουν στην ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση των κατοίκων των αστικών κέντρων και της επαρχίας σχετικά με το έργο του Ι.Α.Π.Ε., και στη διάσωση της ιστορικής μνήμης με πολιτιστικές εκδηλώσεις (διαλέξεις, εκθέσεις, διαγωνισμούς, βραβεύσεις, συζητήσεις, συνέδρια, προβολές ταινιών, έντυπο υλικό, εκπομπές, εκδρομές, χορούς κ.ά.)  
 • Καλλιεργεί σχέσεις συνεργασίας με ανώτατα και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, συλλόγους ή οργανισμούς των οποίων οι σκοποί ταυτίζονται.  
 • Πραγματοποιεί διαβήματα και παραστάσεις στις διοικητικές και λοιπές αρχές, με ανακοινώσεις στον τύπο και κινητοποιήσεις ανάλογες με τις διαμορφούμενες κάθε φορά συνθήκες σε σχέση με τη διάσωση, διαφύλαξη και προβολή του ιστορικού αρχειακού υλικού του προσφυγικού ελληνισμού, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους του Ι.Α.Π.Ε.

Ιδρυτικά μέλη του Φ.Ι.Α.Π.Ε.

 1. Παντελής Σοφιανός
 2. Σταυρούλα Φιλίππου
 3. Ευγενία Καράμπελα
 4. Αγγελική Στεργίου
 5. Μελίτα Καραχάλιου
 6. Ιωάννα Πασαλίδου
 7. Σουζάνα Τσιρκινίδου
 8. Παναγιώτης Τσιρκινίδης
 9. Καλλιόπη Σφαλαγκάκου
 10. Μίλκα Ασημάκη
 11. Μαρία Καραμίχου
 12. Ηλέκτρα Σίμη
 13. Όλγα Νυμφοπούλου
 14. Παρθενόπη Τσακμακίδου – Κωτίδου
 15. Χαράλαμπος Κωτίδης
 16. Χρυσάνα Κανταζίδου
 17. Γεώργιος Αμβροσιάδης
 18. Αικατερίνη Καλογιάννη
 19. Ιωάννης Μεντεκίδης
 20. Ιωάννης Παπατσεχελίδης
 21. Βικτώρια Σαββίδου
 22. Σαπφώ Τάνου
 23. Γεωργία Καλογεράκη
 24. Αγοραστή Πετράκογλου
 25. Αλίκη Γουλάρα
 26. Χρυσάνθη Μεντεκίδου
 27. Ευδοξία Κόρου
 28. Ιωάννης Τζανής
 29. Αναστασία Νικολαϊδου
 30. Μαργαρίτα Μπαλασοπούλου

Από το έτος ίδρυσης του συλλόγου έως σήμερα έχουν εκλεγεί οι εξής πρόεδροι:

Παντελής Σοφιανός              1997 – 1998

Αναστασία Γαβριήλογλου       1998 – 2002

Δημήτριος Τελλίδης               2002 – 2006

Παναγιώτης Θεοδωρίδης        2006 - 2012


proskl
1/1 
start stop bwd fwd