Ο τελευταίος ελληνισμός της Μικράς Ασίας. Αλλάζοντας πατρίδα, αλλάζοντας ζωή

 

Σχολικό έτος 2002-2003 σε συνεργασία με Γυμνάσια (σύνολο 2500 μαθητές).

Αφορούσε τη γνωριμία των μαθητών με την ιστορία και τον πολιτισμό του μικρασιατικού ελληνισμού και ειδικότερα τη ζωή στις μικρασιατικές πατρίδες, τον ξεριζωμό και την εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα. Περιλάμβανε έκθεση φωτογραφίας και πρωτότυπου αρχειακού υλικού, προβολή οπτικοακουστικού υλικού μέσω υπολογιστή, διανομή ενημερωτικού εντύπου και συζητήσεις, διαγωνισμό έκθεσης και ζωγραφικής. 

01
02
03
04
1/4 
start stop bwd fwd