Τα γεγονότα του Σεπτεμβρίου 1955 στην Κωνσταντινούπολη

 

11 - 30 Νοεμβρίου 1995

Στα πλαίσια της διημερίδας: «Μνήμες. Κωνσταντινούπολη, Ίμβρος, Τένεδος (1923-1995)» το Ι.Α.Π.Ε. πραγματοποίησε έκθεση φωτογραφίας από τις καταστροφές και τις βιαιότητες εναντίον του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης, που έμειναν γνωστές ως τα «Σεπτεβριανά» του 1955. Στην έκθεση παρουσιάστηκαν επίσης δημοσιεύματα από εφημερίδες της Ελλάδας, που δίνουν μια εικόνα των γεγονότων και του τρόπου με τον οποίο ο ελληνικός τύπος της εποχής παρουσίαζε τα τεκταινόμενα (περισσότερα εδώ).