«19η Μαΐου». Πόντος. Δικαίωμα στη μνήμη. Από τη γενοκτονία στην αναγέννηση

Μάιος 1994

Στα πλαίσια της ομώνυμης εκδήλωσης, με ομιλητή τον Κώστα Φωτιάδη, Καθηγητή Νεότερης Ιστορίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.