Νέες πτυχές της ιστορίας της Μικρασιατικής Καταστροφής από τα πολιτικά αρχεία της Ρωσίας και της Τουρκίας

Φεβρουάριος 2002

με ομιλητή τον Κωνσταντίνο Παπουλίδη, Καθηγητή στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ.