Πρόσφατο οδοιπορικό στον Πόντο και στον Καύκασο. Τοπία και κατοικίες. Συνθήκες εργασίας και διαβίωσης

Απρίλιος 2002

με ομιλητή τον Ανανία Τσιραμπίδη, Καθηγητή στο Γεωλογικό Τμήμα του Α.Π.Θ. και μέλος του Δ.Σ. του Ι.Α.Π.Ε.