Η μετανάστευση στην Ελλάδα στο παρελθόν και στο παρόν: προβλήματα και προοπτικές

Νοέμβριος 2007

με ομιλητή τον Ζήση Παπαδημητρίου, Ομότιμο Καθηγητή στη Σχολή Νομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ.