Ημερίδα: «Η Καλαμαριά στο Μεσοπόλεμο (1920-1940). Πρόσφυγες. Δημιουργώντας τη νέα Πατρίδα.

Σεπτέμβριος 1998

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων και της έκθεσης φωτογραφίας και με το ομώνυμο θέμα, πραγματοποιήθηκε ημερίδα για την εγκατάσταση των προσφύγων στην Καλαμαριά και της δύο πρώτες δεκαετίες του συνοικισμού.

Οι ανακοινώσεις των ομιλητών έχουν δημοσιευτεί στο ομώνυμο ιστορικό – φωτογραφικό λεύκωμα.