Τόποι Πόντου

Κ

Καβάκ'

Καβακτσή

Κάβανα

Καγιάμπασι

Καλογεννά

Καπίκιοϊ

Καρατζαλή

Καράτζορεν

Καρλούκ'

Καριπλέρ

Καρς

Κασταμονή

Καστάμπολη

Καστρικέτα

Κεπέκλησια

Κερασούντα

Κερίς

Κεσκίν Ματέν

Κιζίλ Γκιολ

Κιζίλτουραν

Κιλίγερις

Κιοπλί

Κόγκα

Κοιλάδ'

Κοντού

Κορονίξα

Κοσμά

Κοτύλια

Κοτύωρα

Κοβ Τεπέ (Κιοβ Τεπέ)

Κογκά

Κοστορδός

Κουνάκα

Κουρίτς

Κρένασα Αδολή

Κρηνίτα

Κρώμνη

Λ

Λιβάδι

Λιβερά

Λέκα

Μ

Μαζερά  

Μαχματλού

Μελανάντων

Μελάνθια

Μελεκλή

Μεξεζί

Μερσίνη

Μεσαρέα

Μεσουδιέ

Μεταλείο Ταύρου

Μιχαλτσουρουμού

Μούζενα

Μούντα

Μουταντός

Μόχωρα

Μουσουλού

Μποζ Τεπέ

Μπας Τσατάκ

Μπουγά Ματέν (Μπουλγάρ Ματέν) περιοχή του Ικονίου Καππαδοκίας με κατοίκους ποντιακής καταγωγής

 Ν

 Νικόπολη

Ο

Οβαντζίκ

Οινόη

Όλασα

Ορέν

Ορντού (Κοτύωρα)

Οσμάνογλου

 Π

Παϊπούρτ (Βαϊβούρτη)

Πάραλη χωριό του Αντάπαζαρ Νικομήδειας με κατοίκους ποντιακής καταγωγής

Παρθένιον

Παζμπέν

Πάφρα (Μπάφρα)

Παχτσατούγ (Παχτσατζίκ ή Παχτσετσίκ)

Πλάτανα

Πολίτα

Πόσικ (Ποσιούκ ή Ποζ Χιουγιούκ)

Πουλατζάκ