Τόποι Πόντου

Οι πρόσφυγες, των οποίων την προφορική μαρτυρία έχει καταγράψει το Ι.Α.Π.Ε., κατάγονται από τους παρακάτω τόπους

Α

Αβδάν

Αγά

Αγιαχλού-αλάν (Αγιακλί-αλάν)

Άγουρσα

Αγρίδι

Αργυρούπολη (Γκιουμουσχανέ)

Άρδασσα (Τορούλ)

Αν Νταγ Ματέν

Αλά Κερής

Αλάτσαμ

Αμάσεια

Αμισός (Σαμψούντα)

Αμπέλια

Αντάπαζαρ περιοχή της Νικομήδειας με αρκετό πληθυσμό ποντιακής καταγωγής

Άνυφα

Αργαλί

Αρτούχ

Ασαρτζούκ

Αυλίανα

Αχτσάλ

B

Βαρενού  

Γ 

Γαϊλάν (Γαλίανα)

Γαρά Πιρ

Γαρεντή

Γαρναγάντων (Γάραμα)

Γενίκιοϊ

Γενή Νταγ χωριό του Αντάπαζαρ Νικομήδειας με κατοίκους ποντιακής καταγωγής

Γεντίκιοζ

Γιαγλή Ντερέ

Γιαννακάντων

Γιαλαούζ Τσαμ

Γιαλό

Γιασλί Κετσίτ χωριό του Αντάπαζαρ Νικομήδειας με κατοίκους ποντιακής καταγωγής

Γίγα

Γιουρτλουτζού Αλάν (Γιουζλουζού Αλάν)

Γκιόλκιοϊ (Χαψάμανα)

Γκιουμούς Ματέν

Γουζούλ Ντερέ (Γουζουλού)

Γουλαμάν (Κουλαμάν)

 Ζ

Ζογκουλντάκ

Ε

Εϊρί Πεϊλί

Ελεβή

Έρπαα (Έρπαγα ή Έρπεα)

Έργιαπά

Ελματζίκ

Ζ

Ζάβερα

Ζιγκή

Ζουγκλουντάκ

Ζουρέλ'

Η 

Ηράκλεια (Ποντοηράκλεια)

Θ

Θέρσα

Ι

Ίμερα
Ινέμπολη