Συλλογές Τύπου (Εφημερίδων και Δημοσιευμάτων)

Περιλαμβάνουν:

α. Παλαιές εφημερίδες (περιόδου 1910-1946)

β. Άρθρα, δημοσιεύματα και αποδελτίωση του ημερήσιου και περιοδικού τύπου. Προέρχονται από έρευνα και επιλογή του Ι.Α.Π.Ε. σε εφημερίδες κυρίως των ετών 1918-1938), των ετών 1945-1967 και των ετών 1996-1009 και αφορούν την ιστορία του μικρασιατικού και προσφυγικού ελληνισμού και τις υπόλοιπες θεματικές ενότητες που ενδιαφέρουν το Ι.Α.Π.Ε..

περισσότερα στοιχεία σύντομα