Αρχείο Χαρτών

Περιλαμβάνουν 70 χάρτες, κυρίως της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, της Χαρτογραφικής Υπηρεσίας Στρατού, του Γ΄ Σώματος Στρατού, της Εποικιστικής Υπηρεσίας, κ.ά. καθώς και αυτοσχέδιους, χειρόγραφους χάρτες ιδιωτών.

περισσότερα στοιχεία σύντομα