Ανατολική Θράκη - Ανατολική Ρωμυλία

Καρτ ποστάλ της Ανατολικής Θράκης και Ανατολικής Ρωμυλίας.