Κωνσταντινούπολη και περίχωρα

Καρτ ποστάλ της Κωνσταντινούπολης και των περιχώρων της.