Εκπαίδευση

Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. (Ανδρέας Κάλβος)Θέλει αρετή και τόλμη η
ελευθερία. (Ανδρέας Κάλβος)Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. (Ανδρέας
Κάλβος)Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. (Ανδρέας Κάλβος)Θέλει αρετή και τόλμη
η ελευθερία. (Ανδρέας Κάλβο
(Ανδρέας Κάλβος)Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. (Ανδρέας Κάλβος)Θέλει αρετή
και τόλμη η ελευθερία. (Ανδρέας Κάλβος)Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία.
(Ανδρέας Κάλβος)Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία.

{flippingbook_book 7}