Εγκατάσταση Προσφύγων

Φωτογραφίες εγκατάστασης προσφύγων.