Συλλογές Δημόσιων Αρχείων

 

Πρόκειται για τεκμήρια που προέρχονται από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς τόσο του ελληνικού κράτους όσο και του εξωτερικού και δημιουργούνται στα πλαίσια της διοικητικής λειτουργίας  αυτών των υπηρεσιών.
Στις 90 Συλλογές Δημόσιων Αρχείων του Ι.Α.Π.Ε. περιλαμβάνονται, σε πρωτότυπη μορφή ή σε αντίγραφο:

•    Αρχεία Διοικητικών Υπηρεσιών
•    Αρχεία Εκπαιδευτικά / Σχολικά
•    Αρχεία Διπλωματικών Υπηρεσιών
•    Αρχεία Εκκλησιαστικά


περισσότερα στοιχεία σύντομα