Η Καλαμαριά Γράφει Ιστορία (1940-1967). Από την επιβίωση στη δημιουργία

 

Η Καλαμαριά Γράφει Ιστορία

1940 – 1967

Από την επιβίωση στη δημιουργία

 

 Η έκδοση αφορά στην ιστορία της Καλαμαριάς της περιόδου 1940 – 1967. Κατά την περίοδο αυτή διαμορφώθηκε και εξελίχθηκε η νέα πολιτική ταυτότητα των Καλαμαριωτών. Καθοριστικής σημασίας γεγονός υπήρξε η ίδρυση ανεξάρτητου Δήμου. Οι ανάγκες επιβίωσης δεν απέτρεψαν τους κατοίκους της Καλαμαριάς από την ενεργή τους δραστηριοποίηση σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας και από το να δώσουν το δικό τους στίγμα στο χώρο εργασίας, της μόρφωσης, της συλλογικής οργάνωσης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού και της θρησκευτικής ζωής. Η Καλαμαριά σταδιακά έπαψε να αποτελεί έναν απομονωμένο συνοικισμό της προπολεμικής περιόδου και εξελίχθηκε σε μια περιοχή, όπου οι βασικές υποδομές εκσυγχρονίζονταν. Στη δεκαετία του 1950, αναβαθμίστηκε η παραλιακή ζώνη και από το 1960 η πληθυσμιακή σύνθεση της Καλαμαριάς εμπλουτίστηκε και δημιουργήθηκαν νέοι συνοικισμοί.