Ο Αθλητισμός στις Προσφυγικές Συνοικίες της Θεσσαλονίκης (1920-1940)

Ο Αθλητισμός στις προσφυγικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης

(1920-1940)

(αφιέρωμα στο περιοδικό Θεσσαλονικέων Πόλις)

 

Η έκδοση αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το περιοδικό ιστορίας «Θεσσαλονικέων Πόλις». Ένα τεύχος, 120 σελίδων, αφιερωμένο στην ιστορία των αθλητικών συλλόγων που ιδρύθηκαν από τους πρόσφυγες την περίοδο 1922 - 1940. Περιλαμβάνει ιστορικά στοιχεία, πλούσιο φωτογραφικό και αρχειακό υλικό από την πορεία των αθλητικών σωματείων. Ο αθλητισμός, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922 και την έλευση των προσφύγων στην Ελλάδα, λειτούργησε ως ένας από τους παράγοντες ενσωμάτωσης στις τοπικές κοινωνίες υποδοχής. Οι αθλητικοί σύλλογοι, που δημιουργήθηκαν από τους πρόσφυγες, αποτέλεσαν δίαυλο επικοινωνίας με το ντόπιο πληθυσμό και συνέβαλαν στην ένταξη και ενσωμάτωσή τους. Η έρευνα για τα συγκεκριμένα σωματεία αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη διότι, σπάνια διατηρούν αρχείο της ιστορικής τους διαδρομής, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις. Υπάρχουν όμως οικογενειακά αρχεία και αρχεία φιλάθλων όπου υπάρχει άφθονο υλικό το οποίο παραχωρήθηκε προκειμένου να αξιοποιηθεί.