Η Καλαμαριά στο Μεσοπόλεμο (1920-1940). Πρόσφυγες. Δημιουργώντας τη νέα Πατρίδα

Η Καλαμαριά στο Μεσοπόλεμο

(1920 – 1940)

Πρόσφυγες. Δημιουργώντας τη νέα Πατρίδα

 

 Σκοπός της έκδοσης είναι η ανάδειξη της ιστορίας της Καλαμαριάς, όχι μόνο ως τμήματος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, αλλά κυρίως ως περιοχής με δική της ταυτότητα. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην ανάδειξη της Καλαμαριάς ως χώρου υποδοχής προσφύγων και ως συνόλου προσφυγικών συνοικισμών, που έγινε η νέα πατρίδα για χιλιάδες πρόσφυγες από διαφορετικά μέρη της Μικράς Ασίας, του Πόντου, της Ανατολικής Θράκης, της Ρωσίας και της Ανατολικής Ρωμυλίας.
Η μορφή και το περιεχόμενο του λευκώματος επιδιώκουν να παρουσιαστεί η ιστορία όχι μόνο μέσα από αναλυτικά ιστορικά κείμενα, αλλά σε συνδυασμό με διάφορες ιστορικές πηγές: έγγραφα, χάρτες, φωτογραφίες, δημοσιεύματα του τύπου της εποχής και προφορικές μαρτυρίες από πρόσφυγες πρώτης γενιάς.