Κωνσταντινούπολη, Ίμβρος, Τένεδος (1923-1995). Πρακτικά Διημερίδας

 

 

Μνήμες. Κωνσταντινούπολη, Ίμβρος, Τένεδος (1923 - 1995)

Πρακτικά Διημερίδας, Καλαμαριά 11 – 12 Νοεμβρίου 1995

 

 

Δημοσίευση των πρακτικών της διημερίδας που πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Νοεμβρίου 1995 στην Καλαμαριά, με θέμα τον ελληνισμό που εξαιρέθηκε της Ανταλλαγής Πληθυσμών σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λοζάνης. Πρόκειται για το ελληνικό κύτταρο που παραμένει ζωντανό στην Κωνσταντινούπολη, την Ίμβρο και την Τένεδο. Οι ομιλίες αυτές είχαν ως θέμα τους: Τον ελληνισμό της Πόλης πριν από το διωγμό του 1922. Την ελληνική παιδεία στην Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο (1923 - 1995). Τους διωγμούς του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης, Ίμβρου και Τενέδου, μετά τη Συνθήκη της Λοζάνης. Τις παραβιάσεις της συνθήκης. Τα γεγονότα του Σεπτεμβρίου 1955 στην Κωνσταντινούπολη. Τη διάσωση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του ελληνισμού της Πόλης.