Μικρασιατική Σπίθα, τεύχος 16

Μικρασιατική Σπίθα, Ετήσια έκδοση της Αδελφότητας Μικρασιατών Νομού Σερρών «Ο Άγιος Πολύκαρπος», τεύχος 16, 2011.

Δημοσίευση της ιστορικού του Ι.Α.Π.Ε. Ελένης Ιωαννίδου: « “Υπέρ των ορφανών προσφυγοπαίδων”. Το Ορφανοτροφείο “Μέλισσα” και η συμβολή του στην περίθαλψη των προσφύγων της Θεσσαλονίκης»