Ανάμεσα στο Παρελθόν και το Μέλλον (Between Past and Future)

Πρακτικά του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου Προφορικής Ιστορίας που διοργάνωσε η Διεθνής Ένωση Προφορικής Ιστορίας (International Oral History Association) με θέμα: Ανάμεσα στο Παρελθόν και το Μέλλον (Between Past and Future) - Έκδοση σε DVD - Πράγα 7-11 Ιουλίου 2010

Δημοσίευση της ιστορικού του Ι.Α.Π.Ε. Ελένης Ιωαννίδου σε συνεργασία με την Δρ. Ιστορίας Μαρία Καβάλα: « “…δέκα χρονών παιδί και πήγαινα στη δουλειά…”. Παιδική εργασία των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής στη Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου, μέσα από τη Συλλογή Προφορικών Μαρτυριών του Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού Ελληνισμού».